Solenergiexperten

Vi utför besiktning, utbildning samt support på solanläggningar

Verktyg

En investering i en solanläggning måste ske optimalt för att få största möjliga avkastning. Våra verktyg har det stöd som både konsument och leverantör behöver i beslutsprocess och försäljning.
Läs mer här

Supporttjänster

Solanläggningarna måste vara säkra för både djur och människor samt ha en genomtänkt säkerhet för räddningspersonal och förhindra att brand uppstår vid åska eller elfel. Vi erbjuder besiktning om du är osäker på om din anläggning följer praxis.
Läs mer här

Utbildning

Kunskap om hur en solanläggning fungerar är viktigt både för säljare och köpare. Att sälja anläggningar som är genomtänkta utan att skapa framtida problem ger ett bra rykte. Att som konsument vara påläst ger en bra selekteringsförmåga bland alla erbjudanden. 
Läs mer här

Onlinetjänster för solenergi

Köpare eller säljare

Nu kan du som köpare simulera produktion av el och se hur din elkostnad ändras för en en tänkt solanläggning? Simuleringen görs utifrån aktuell soldata i ert lokalområde och du kommer även att se även hur stor vinst du gör och vilken prestanda du kan få

Att prova simuleringstjänsten är gratis

För våra partners inom solenergi har vi utvecklat ett designverktyg PVD , gjort för solanläggningar där även offerthantering ingår. Verktyget gör matematiska beräkningar utifrån fabriksdata på solmoduler och växelriktare och tar hänsyn till lokala förhållanden som temperatur och solinstrålning

Supporttjänster

För beställare

Är du osäker på om du fått en säker och effektiv solanläggning? Eller vill du som företagare kunna erbjuda en oberoende besiktning? Vi har elingenjörer, konstruktörer som gör en genomgång av installationen utifrån säkerhet, prestanda och konfiguration

Utbildningar

Beställare eller säljare

Vi har regelbundna utbildningar för konsumenter, säljare, projektörer och montörer inom solkraft

Mobirise free builder - Go here