Teknikkurs i solenergi på Gripsholms värdshus i Mariefred

1 dags kursen startar kl 10 och slutar kl 15
Smörgås och kaffe vid ankomst
Lunch och måltidsdryck samt kaffe
Eftermiddagsfika med kaka

Pris 2500 kr per deltagare exklusive moms

Kursen kan anpassas och hållas  på annan ort kontakta oss för mer info

Kursinnehåll

Fördjupningar kommer att ske inom många områden beroende på deltagarnas erfarenhet och nyfikenhet

 • Översikt av solcellen
 • Begreppsförklaring
 • Exempel på data från en solmodul
 • Solinstrålningens påverkan på produktion
 • Dataparameter för solmodulen
 • STC – Standard Test Condition
 • Flashtest
 • Bypass dioden inverkan
 • Prestandaberäkningar
 • Mekaniska uppbyggnaden av solmodulen
 • 1 slinga till växelriktaren med 1 ingång
 • 2 slingor till växelriktaren med 1 ingång
 • 2 slingor till 2 tak i olika riktningar till 1 ingång
 • Strängar till växelriktaren med 2 skilda ingångar
 • Säkringar på slingan
 • Kopplingsboxen
 • DC Brytaren
 • Växelriktaren
 • Blockschemat för växelriktaren
 • Parametrar för växelriktraren
 • Val av storlek på en växelriktare
 • Anti-Islanding
 • Optimerare
 • AC Jordfelsbrytare
 • AC Brytare
 • Produktion kontra lutning och riktning på solmodulen
 • Solmodulernas produktion kontra geografiskt läge
 • Skuggningsteori

Built with Mobirise