Utbildningen för solcellsköpare

Vi har skapat en utbildning som gör dig som beställare av en solanläggning informerad och vaksam inför köpet. Utbildningen ger dig en bra grund att stå på för att kunna granska offerter och bli insatt i de olika teknikval som erbjuds på markanden. Även den ekonomiska aspekten tas upp gällande elproduktion, elanvändning och återbetalningstid

Kursavsnitten

Du ser innehållet i varje avsnitt här nedan och den totala tiden för samtliga kursavsnitt är ca 3 timmar.
Klicka på knappen här intill för att komma till intresseanmälan

Tekniken

Genomgång av tekniken med för och nackdelar. Kvalité och support samt vilka garantier som finns. 

Solanläggningens samverkan med elnätet

Hur funkar det med samverkan av el mellan din anläggning och eldistributören

Fastighetens påverkan på prestandan

Vad påverkar din fastighet resultatet av investeringen? Finns det dolda konstnader att vara uppmärksam på?

Regelverket

Vilka regelverk omfattar en solanläggning och vilket ansvar har du? 

Säkerheten och ekonomi

Vilken säkerhet behövs och vilka krav kan bli aktuella? Vad brukar en offert innehålla? Vad tjänar du på din anläggning? Vilken återbetalningstid får du?

Besiktning & kontroller

Överlåtelsebesiktning och kvalitetsbesiktning. Vem bär ansvaret för att lösa eller undersöka eventuella problem? Hur kan jag reklamera? 

How to build a website - Go now