Tjänster för företagare

  1. Säljstöd - Vi besöker kunderna inför en offertförfrågan och ser över de tekniska möjligheterna för en solanläggning. Både ur läge och el-infrastruktur, skuggningar och andra hinder. Vi levererar den dokumentation för att kunna skapa en offert med god kvalite. 
    Kontakta oss för mer information
  2. Projektering - Vi utför hela projekteringen av en solanläggning inklusive ritningar och beräkningar. CAD underlag tas fram för beskrivningar av anläggningen inför installation.
    Kontakta oss för mer information
  3. Slutbesiktning - Vi  utför en kvalitestkontroll utifrån säkerhet och funktion efter installation
    Kontakta oss för mer information

This website was made with Mobirise