Supporttjänster för konsumenter

Här presenterer vi våra supporttjänster riktade till Er konsumenter som har eller skall köpa en solanläggning

 1. Besiktning- Vi utför en omfattande besiktning av Er solanläggning utifrån montage, design och elsäkerhet samt branchpraxis. Du får ett överskådligt besiktningsprotokoll uppdelat per inspekterad del i godkänd, ej godkänd och anmärkning. Kunder i begränsade delar av landet kan använda sig av denna tjänst.
  Kontakta oss för mer info
 2. Utredning - Här utför vi en utredning utifrån misstankar om felaktigheter i funktion och prestanda. Vårt resultatet kan användas vid en reklamation. Utredningen baseras på dina uppgifter och dokumentation. Kunder i hela landet kan använda sig av denna tjänst.
  Kontakta oss för mer info
 3. Offertunderlag - I vår förstudie tar vi fram ett offertunderlag utifrån din fastighets energibehov och läge. Du får en detaljerad ekonomisk analys av elproduktionen och en teknisk översikt med de krav som gäller för din fastighet.  Du kommer sedan att kunna jämföra offertpriserna med samma villkor. Kunder i begränsade delar av landet kan använda sig av denna tjänst
  Kontakta oss för mer info
 4. Felsökning - Vid misstankar om fel så gör vi en felsökning på plats utifrån vad vår utredningen kommer fram till. Kunder i begränsade delar av landet kan använda sig av denna tjänst.
  Kontakta oss för mer info

Web page was started with Mobirise