solanläggningar för småhus

Informationen här avser en solanläggning som är ansluten till det allmänna elnätet dvs ett "OnGrid system.

Solceller - Att producera egen el av solen börjar bli en självklarhet idag då tekniken är billigare och bättre än förr. Benämningar som solceller, solpaneler och solmoduler förekommer idag och kan brukar oftast menas ett och samma sak men skall man vara precis så är en solmodul uppbyggd av ett antal solceller ihopkopplade på samma ram och det man köper är då solmodulerna vilket då även har infästningar för montage i tak eller markställning. En solpanel kan härledas till ett antal sammankopplade moduler. Så köper man solceller eller paneler så menas det själva modulerna.

Principen är att solinstrålningen omvandlas till likström och likspänning. Desto mer solinstrålning desto mer ström produceras och tvärtom när solinstrålningen blir svagare. Man kopplar ihop flera solmodulerna för att höja den totala spänningen till att matcha omvandlingen till användbar el för huset. Det antal moduler man har kopplat ihop i serie motsvarar en slinga. Seriekoppling innebär att varje moduls spänning plussas ihop med övriga. Vill man öka strömmen så kopplas slingorna parallellt.
 
Växelriktaren - Den likström som solmodulerna genererar måste omvandlas till en kontrollerad och stabil växelspänning som har den elkvalité som gäller inom EU. Då använder man en växelriktare som normalt innebär en 3-fas omvandling då husets elnät förses med 3-fas matning från elbolaget. Växelriktaren kallas också för inverter. Storleken och kostnaden på denna inverter beror på den totala effekt slingorna har tillsammans.

Invertern har en säkerhetsfunktion i form av ett inbyggd reläskydd som kopplar bort solanläggningen vid strömavbrott på det allmänna elnätet. Detta för att skydda linjearbetare som utför reparation och underhåll. En paradox kanske då när man som bäst behöver egen el så funkar det inte.

En sk. hybridinverter har en backup utgång för  utvalda elanslutningar i huset och då kan även husets känsliga delar förses med ström även under ett strömabvrott.

En inverter har normalt en optimeringsfunktion på respektive ingång för slingorna som inom vissa gränser kan se till att produkten (effekten) av likspänningen som är näst intill konstant och likströmmen som varierar med solinstrålningen blir maximal. Optimeringsfunktionen benäms ofta MPT "Maximum Power Tracker".

Optimerare - En "optimizer" används på själva solmodulen och likt en MPT på en inverter så optimerar den effekten från solmodulen. Fördelen jämfört med MPT inbyggd i inverter är att MPT funktionen delas upp på flera enskilda paneler vilket kan ge en viss effektökning vid delvis skuggande moduler. Men tester har visat att det är nästan försumbar effekt då man även introducerar flera komponeneter som sänker verkningsgraden på systemet. Visa system kräver optimerare ex. Solaredge för att få MPT funktionen.

Ur störningssynpukt har optimerare en negativ effekt på omgivningen då varje optimerare genererar en hög frekvens som sprids via elektriska anslutningar likt antenner. I en del fall har husägaren fått ta bort anläggningen då viktiga elektroniska system störts.

Att kombinera optimerare med en inverter med MPT ingång är inte heller någon optimal ide utan onödigt dyrt och ineffektivt.

Elmätaren - En vanlig elmätaren till huset mäter den el du förbrukar och vill du även mäta del el du producerar själv så byts denna ut av nätägaren till en ny och kan då få betalt för denna produktion.

Batterilager - Normalinstalltionen på en solanläggning innehåller inte batterilager utan kräver mer eftertanke på vad man vill åstadkomma. Ett batterilager medför en hög extra kostnad och kan dubblera din invensteringskostnad för solanläggningen om inte statsbidrag finns.  Ett batterilager vill man kunna utnyttja under ett strömavbrott men då på utvalda delar i huset och då ingår det inte effektslukande utrustningar.

Myterna

Här kan du läsa om de tre vanligaste myterna gällande solanläggningar

  1. Lite sol - Även på våra breddgrader så finns det tillräckligt med sol. Dagens solpaneler har hög verkningsgrad och vår solkalkylator kommer att visa kan du reducera din elräkning kraftigt oavsett vart du bor i landet
  2. Dyra - Priset på solceller har sjunkit runt 10 procent per år sedan 1980. Det är sannolikt att priset på solceller kommer att fortsätta sjunka med cirka 10 procent per år under de kommande åren. Investeringen brukar finansieras av staliga bidrag både på installationen och reducerad skatt på löpande produktion.
  3. Fula - Utseendet beror mest på hur montage och planering görs. Bygger man nytt eller lägger om tak så kan man på ett snyggt sätt integrera lösningen. Ett befintligt tak i avikande färg kan exemplevis en markmonterad anläggning kanske vara alternativet.

Created with Mobirise